6 de agosto de 2009

UNIDADE, A NECESARIA ... CONVIVENCIA, SEMPRE

Xoan Carlos Carreira

Por outra banda, a unidade, tal e como é entendida na maioría dos casos, é a resposta a unha necesidade conxuntural, un bo instrumento que axuda ás organizacións e institucións a conseguir obxectivos moi definidos e/ou a afrontar ameazas internas e, sobre todo, externas. Sen embargo a unidade parece un instrumento menos útil para as situacións de normalidade ou a consecución obxectivos matizábeis e variados.A unidade ou é libremente aceptada ou acaba rachando. Manter a unidade mediante a imposición é inxusto e insostible a longo prazo. Unha organización formada por persoas que se odian non está capacitada para construír nada e nela, a unidade é un sarcasmo inútil. Só unha organización onde exista compañeirismo e fraternidade pode contribuír a construír unha sociedade máis xusta e humana.

Ver tudo o artigo en:

http://www.vieiros.com/columnas/opinion/924/unidade-a-necesaria-convivencia-sempre

Sem comentários:

Enviar um comentário